Icon

LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI 2020

1 file 199.00 KB 13 tải xuống Thể loại:

...
Icon

Luật Xây dựng 2014

1 file 1 MB 17 tải xuống Thể loại:

...
Icon

Luật đầu tư 67.2014

1 file 2 MB 11 tải xuống Thể loại:

...
  Icon

  Nghị định 06/2021/NĐ-CP

  1 file 5 MB 7 tải xuống Thể loại:

  ...
    Icon

    BXD_5316-BXD-GD_22112022

    1 file 0.00 KB 8 tải xuống Thể loại:

    ...
     Icon

     Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

     1 file 431 KB 6 tải xuống Thể loại:

     Số ký hiệu 05/2011/TT-BXD Ngày ban hành 09-06-2011 Loại văn bản Thông...
     Icon

     Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

     1 file 5 MB 10 tải xuống Thể loại:

     Thông tư số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD...
      Icon

      TCVN 7572-9:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ

      1 file 0.00 KB 9 tải xuống Thể loại:

      Số hiệu: TCVN 7572-9:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
      Icon

      TCVN 7572-7:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ ẩm

      1 file 0.00 KB 9 tải xuống Thể loại:

      Số hiệu: TCVN 7572-7:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...
      Icon

      TCVN 7572-6:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

      1 file 0.00 KB 10 tải xuống Thể loại:

      Số hiệu: TCVN 7572-6:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng: A - Còn hiệu...