Icon

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

1 file 431 KB 6 tải xuống Thể loại:

Số ký hiệu 05/2011/TT-BXD Ngày ban hành 09-06-2011 Loại văn bản Thông...
Icon

Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

1 file 5 MB 10 tải xuống Thể loại:

Thông tư số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD...