Icon

TCVN 7572-1:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu

1 file 0.00 KB 7 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 7572-1:2006Năm ban hành: 2006Tình trạng A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

1 file 0.00 KB 10 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4447:2012 Năm ban hành: 2012 Tình trạng: A...
Icon

TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

1 file 316.85 KB 9 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 9393:2012 Năm ban hành: 2012 Tình trạng: A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

1 file 403.79 KB 9 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 9396:2012 Năm ban hành: 2012 Tình trạng A - Còn hiệu...
Icon

TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

1 file 1,022.48 KB 11 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4054:2005 Năm ban hành: 2005 Tình trạng A - Còn...
Icon

TCVN 4787:2009 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

1 file 558.98 KB 10 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4787:2009 Năm ban hành: 2009 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 6735:2018 Thử không phá hủy mối hàn – Thử siêu âm – Kỹ thuật, mức thử nghiệm và đánh giá

1 file 3.50 MB 9 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 6735:2018 Năm ban hành: 2018 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 4396-3:2018 Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 3: Thiết bị

1 file 1.48 MB 7 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4396-3:2018 Năm ban hành: 2018 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 4396-2:2018 Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 2: Phương tiện phát hiện

1 file 2.93 MB 7 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4396-2:2018 Năm ban hành 2018 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 4396-1:2018 Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 1: Nguyên lý chung

1 file 2.41 MB 7 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 4396-1:2018 Năm ban hành: 2018 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 1916:1995 Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật

1 file 351.38 KB 8 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 1916:1995 Năm ban hành: 1995 Tình trạng: A - Còn...
Icon

TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông - Phần 3: Lướt thép hàn

5 file 210.12 KB 10 tải xuống Thể loại:

Số hiệu: TCVN 1651-3:2008 Năm ban hành: 2008 Tình trạng: A - Còn...